Ελληνικό Ινστιτούτο Εποικοδομητικής Δημοσιογραφίας

ΑΞΙΕΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

– ΑΞΙΕΣ

Στο Ε.Ι.Ε.Δ. είμαστε προσανατολισμένοι στις λύσεις και εργαζόμαστε εποικοδομητικά, με σεβασμό και εκτίμηση στους συνεργάτες μας. Είμαστε ένας διαφανής οργανισμός που λειτουργεί υπεύθυνα και συνεργατικά.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Αξιόπιστη, ισορροπημένη πληροφόρηση που στοχεύει στην ενημέρωση και εμψύχωση, ενδυνάμωση του κοινού.
  • Δημοσιογραφία εστιασμένη σε λύσεις που οικοδομεί πάνω στα δυνατά σημεία και επιδιώκει να διερευνήσει τις δυνατότητες και να φωτίσει το δρόμο προς ένα καλύτερο μέλλον.
  • Σεβασμός για τους ανθρώπους και πίστη στα ταλέντα, την ανθεκτικότητα και τη δημιουργικότητά τους.

– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Τα χρήματα που δαπανώνται για το Ινστιτούτο είναι ανιχνεύσιμα και ο οργανισμός μας είναι υπεύθυνος για κάθε ευρώ. Η «εποπτική αρχή» μας ελέγχει και κατανέμει το σύνολο των δαπανών μας, που δημοσιεύεται προς οικοδόμηση μιας καλύτερης εμπιστοσύνης.