Ελληνικό Ινστιτούτο Εποικοδομητικής Δημοσιογραφίας

Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου

Ο παρών διαδικτυακός τόπος “constructivejournalism.institute” αποτελεί ιδιοκτησία του Ελληνικού Ινστιτούτου Εποικοδομητικής Δημοσιογραφίας, αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στην Αθήνα, Τζαφέρη 16, 11854  (εφεξής «ΕΙΕΔ») και προστατεύεται από τις διατάξεις του Ν. 2121/93 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως εκάστοτε ισχύει.

Αρχικά, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για το ενδιαφέρον σας για την Ιστοσελίδα του ΕΙΕΔ και σας διαβεβαιώνουμε ότι λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας την ανάγκη προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων και για το λόγο αυτό τα επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με τις αρχές της νομιμότητας, διαφάνειας, ακρίβειας, διαθεσιμότητας και ακεραιότητας λαμβάνοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και ιδιαίτερα το Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (GDPR).

Σκοπός του παρόντος είναι η παράθεση των όρων και προϋποθέσεων, που διέπουν τη χρήση (εφεξής «Όροι Χρήσης») του διαδικτυακού τόπου τον οποίο το ΕΙΕΔ έχει διαμορφώσει, προκειμένου να επικοινωνεί με τους υποστηρικτές ή μέλη του, αλλά και  με απλούς επισκέπτες του ιστοχώρου του, που επιθυμούν να ενημερωθούν για το έργο και τη δράση του.

Οι επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας (εφεξής «Χρήστες») οφείλουν να διαβάσουν προσεχτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης, πριν από οποιαδήποτε χρήση της.

Οι  χρήστες της Ιστοσελίδας οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση  της Ιστοσελίδας και σε σχέση με αυτήν.

Το ΕΙΕΔ επιδιώκει με κάθε μέσο την όσο το δυνατό καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών της Ιστοσελίδας του, καταβάλλοντας τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας του να διέπονται από ακρίβεια, ορθότητα, σαφήνεια, επάρκεια και διαθεσιμότητα.

Οι χρήστες της Ιστοσελίδας, που είναι ανήλικοι, επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους.

Για κάθε πραγματοποίηση εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο, όπως και στα προγράμματα του ΕΙΕΔ, καθώς και κάθε μορφής εισφοράς, δωρεάς ή χορηγίας μέσω της ιστοσελίδας του Ινστιτούτου, απαιτείται  η συλλογή προσωπικών στοιχείων των χρηστών  και η  έκδοση του αντίστοιχου νόμιμου παραστατικού.

Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να διορθωθεί, τροποποιηθεί ή διαγραφεί από την Ιστοσελίδα του ΕΙΕΔ μια πληροφορία  που τον αφορά, το Ινστιτούτο θα ενεργήσει έτσι ώστε να γίνει άμεσα η αλλαγή.

Το ΕΙΕΔ δεσμεύεται, όσον αφορά την κατά το δυνατό εξασφάλιση της ασφάλειας, του απορρήτου και της ακεραιότητας των δεδομένων, που συλλέγει, σχετικά με τους χρήστες της Ιστοσελίδας του. Ειδικότερα, το ΕΙΕΔ έχει  υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα. Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά.

Η χρήση της Ιστοσελίδας αποτελεί τεκμήριο για την αυτοδίκαιη και ρητή αποδοχή  της παρούσας δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς επίσης και των προαναφερομένων Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα  (όπως όνομα, ημερομηνία γέννησης, επαγγελματική ιδιότητα, επίπεδο σπουδών, διεύθυνση, τηλέφωνο, email, πιστωτική κάρτα/αριθμό λογαριασμού, ΑΦΜ) και μόνο όσα είναι απαραίτητα ανά περίπτωση.

Σε καμία περίπτωση δεν πουλάμε τα προσωπικά σας δεδομένα και δεν τα μοιραζόμαστε με τρίτους για διαφημιστικούς/προωθητικούς λόγους. Πρόσβαση έχουν μόνο οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι/συνεργάτες του Ινστιτούτου στα πλαίσια των καθηκόντων τους.

H επικοινωνία μας περιλαμβάνει τακτική ενημέρωση για τις δράσεις του ΕΙΕΔ μας ή/και για τυχόν προγράμματα που συμμετέχετε. Σε περίπτωση που στο μέλλον δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πλέον ενημερωτικό υλικό, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Η διάρκεια περιόδου διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εξαρτάται από τον σκοπό για τον οποίο συνελέγησαν.Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε αντίγραφο των δεδομένων σας που διατηρούμε στο αρχείο μας.

Ενημερωτικά e-mail (Newsletters)

  1. Το ΕΙΕΔ ανά τακτά χρονικά διαστήματα στέλνει ενημερωτικά email.
  2. Το ΕΙΕΔ δεν ευθύνεται αν τα newsletter δεν παραδοθούν στον προορισμό τους, αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τους ISP’s (Internet Service providers) για την παράδοση
  3. Τα newsletter μπορεί να καταλήξουν στο spam folder, οπότε παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά ότι δεν αποθηκεύονται εκεί
  4. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μην λαμβάνετε πλέον ενημερωτικά newletter ή επιθυμείτε να διαγραφείτε συνολικά από το σύστημα αποστολής νέων του ΕΙΕΔ, μπορείτε να μας ενημερώσετε χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας της Ιστοσελίδας.
  5. Το πλαίσιο χρησιμοποιεί πάροχο (3rd party company) για την αναγνώριση (tracking) των παραληπτών των newsletter. Δεν παραδίδει σε 3ους πληροφορίες σχετικά με όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας
  6. Η ενημέρωση από το ΕΙΕΔ, γίνεται για όσο χρόνο επιθυμείτε.

Χρήση Cookies

Το ΕΙΕΔ ενδέχεται να χρησιμοποιεί διατάξεις (cookies), με σκοπό τη διενέργεια ή τη διευκόλυνση της διαβίβασης μιας επικοινωνίας μεταξύ του Ινστιτούτου και του χρήστη, μέσω του δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οι εν λόγω διατάξεις (cookies), εφόσον έχετε επιλέξει να τα δέχεσθε, βάσει σχετικών παραμετροποιήσεων του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή, είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται τοπικά στην προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο του ατόμου που επισκέπτεται τη σελίδα. Οι διατάξεις (cookies) καθιστούν δυνατή την αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο, χωρίς ωστόσο να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή σας.

Από αυτά τα δεδομένα, τα προφίλ για χρήση δημιουργούνται με ψευδώνυμο. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν διατάξεις (cookies) ή εικονοστοιχεία (pixel tags). Αυτά τα δεδομένα συλλέγονται ανώνυμα για να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς μάρκετινγκ και βελτιστοποίησης. Όλα τα δεδομένα επισκεπτών αποθηκεύονται χρησιμοποιώντας ένα ανώνυμο αναγνωριστικό χρήστη και μπορούν να συγκεντρωθούν σε ένα προφίλ χρήσης. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν διατάξεις (cookies) για τη συλλογή και αποθήκευση αυτών των δεδομένων, αλλά τα δεδομένα παραμένουν αυστηρώς ανώνυμα. Τα δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για την προσωπική αναγνώριση ενός επισκέπτη και δεν θα συγκεντρωθούν μαζί με προσωπικά δεδομένα. Η συλλογή και αποθήκευση δεδομένων μπορεί να απορριφθεί ανά πάσα στιγμή για τις επόμενες υπηρεσίες.

Οι ετικέτες pixel, web beacons, GIF ή παρόμοια εργαλεία (όλα εφεξής αναφερόμενα ως εικονοστοιχεία “pixel tags”) χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση του όγκου χρήσης μιας ιστοσελίδας και τη στατιστική αύξηση των ποσοστών απόκρισης. Τα pixel tags μας επιτρέπουν να μετράμε τους χρήστες, που επισκέπτονται τις συγκεκριμένες δευτερεύουσες σελίδες ενός Ιστότοπου και να εκτελούν τις υπηρεσίες μας με εμπορικά σήματα και να μας βοηθάει να υπολογίζουμε και να βελτιστοποιούμε την απόδοση ή τους ιστότοπους μας.

Τα δεδομένα που συλλέγονται με τεχνολογίες etracker δεν χρησιμοποιούνται για την προσωπική αναγνώριση του επισκέπτη στον ιστότοπο και δεν ενοποιούνται με προσωπικά δεδομένα σχετικά με τον κομιστή του ψευδώνυμου χωρίς τη ρητή και σαφή συγκατάθεση του συγκεκριμένου προσώπου. Η συλλογή και η αποθήκευση δεδομένων μπορεί ανά πάσα στιγμή να αντιταχθεί με ισχύ στο μέλλον.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το φυλλομετρητή (browser) του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή κατά τέτοιο τρόπο ώστε, είτε να σας προειδοποιεί για τη χρήση των διατάξεων (cookies) σε συγκεκριμένα πεδία της παρούσας ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης διατάξεων (cookies) σε καμία περίπτωση.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και λοιποί Όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστοτόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και των επισκεπτών/χρηστών των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.