Ελληνικό Ινστιτούτο Εποικοδομητικής Δημοσιογραφίας

ΣΧΟΛΕΣ
ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ


Ένας ολοένα και αυξανόμενος αριθμός σχολών δημοσιογραφίας ανά τον κόσμο καινοτομεί με νέα προγράμματα σπουδών Εποικοδομητικής Δημοσιογραφίας, διαμορφώνοντας την επόμενη γενιά δημοσιογράφων. Παρακάτω παραθέτουμε, ενδεικτικά, κάποιες πανεπιστημιακές σχολές και ιδρύματα που προσφέρουν προγράμματα σπουδών, μαθήματων και ερευνών, πάνω στην Εποικοδομητική Δημοσιογραφία.