Ελληνικό Ινστιτούτο Εποικοδομητικής Δημοσιογραφίας

ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

 

Χαρακτηριστικά Εποικοδομητικής Δημοσιογραφίας

  • Προσθέτει στην Δημοσιογραφία μία 6η ερώτηση στις γνωστές 5 (Ποιος, Τι, Που, Γιατί και Πότε): «και τώρα Τι;»
  • Εμφορείται από το πώς οι ειδήσεις επηρεάζουν την κουλτούρα και την συμπεριφορά.
  • Εφαρμόζει γνώσεις από την θετική ψυχολογία, προκειμένου να εμπλέκει και να εμψυχώνει το κοινό.
  • Είναι η δημοσιογραφία που “νοιάζεται”.
  • Είναι κριτική, αλλά με εποικοδομητική και όχι αρνητική νοοτροπία.
  • Είναι ανεξάρτητη.
  • Έχει υψηλή κοινωνική αξία.
  • Προάγει την διαλεκτική συζήτηση, την συνεργασία και την οικοδόμηση συναίνεσης.
  • Εν τέλει “δεσμεύεται για την Βελτίωση της Κατάστασης του Κόσμου”…

Λύσεις και όχι Παράθεση Γεγονότων

Η Εποικοδομητική Δημοσιογραφία αναγνωρίζει ότι στον κόσμο υπάρχουν σφάλματα και ελαττώματα, αποτυχία, κατάχρηση, εκμετάλλευση. Ωστόσο υποστηρίζει ότι ταυτόχρονα υπάρχει πάντα εξέλιξη, ανάπτυξη και ευκαιρία. Με αυτό τον τρόπο ‘διευρύνει’ τον κόσμο. Διερευνά ευκαιρίες, εξετάζει διλήμματα από όλες τις πλευρές, και υποδεικνύει διορθωτικά μέτρα. Δεν παραγνωρίζει τα προβλήματα ούτε τα ευτελίζει. Αντ’ αυτού, επικεντρώνεται στο πώς αυτά τα προβλήματα μπορούν να λυθούν…

Για ένα καλύτερο Αύριο...

Δεν αναμεταδίδει απλά το τι πηγαίνει στραβά στον κόσμο. Εργάζεται για να καταλήγει σε πιθανές λύσεις. Παίρνει μια προσέγγιση επίλυσης προβλημάτων, εκεί όπου τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ασχολούνται μόνο με την έκθεση των προβλημάτων που αφορούν το κοινό τους. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη το τι είναι σημαντικό και σχετικό, εξετάζει την άποψη, την προοπτική και την ερμηνεία που δίνεται στις ιστορίες. (Πολλοί δημοσιογράφοι εκθέτουν συναρπαστικά τα προβλήματα του κόσμου, συνήθως όμως αποτυγχάνουν να επισημάνουν και να εξηγήσουν λύσεις που επιδεικνύουν δυνατότητα για βελτίωση των προβλημάτων αυτών, έστω και αν ακόμη αυτές οι πρωτοβουλίες εμφανίζουν ισχυρές αποδείξεις αποτελεσματικότητας ή αποδοτικότητας. Ως αποτέλεσμα, οι άνθρωποι έχουν πολύ μεγαλύτερη επίγνωση για το τι πάει λάθος στην κοινωνία παρά για το τι γίνεται στην προσπάθεια να βελτιωθεί.)