Ελληνικό Ινστιτούτο Εποικοδομητικής Δημοσιογραφίας

ΠΩΣ

Για να μπορέσει να διαδώσει το μήνυμα της Εποικοδομητικής Δημοσιογραφίας, το Ε.Ι.Ε.Δ. δραστηριοποιείται τοπικά και διεθνώς, στοχεύοντας να «αλλάξει» τα δεδομένα στον χώρο των ΜΜΕ. 

Ενδεικτικά, οι δραστηριότητές του περιλαμβάνουν:

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

  • Επιμόρφωση των ενδιαφερομένων σε θέματα που αφορούν τον σκοπό του και, γενικά, παροχή εκπαίδευσης σε δημοσιογράφους και μη.
  • Ίδρυση εκπαιδευτικών κέντρων και παραρτημάτων σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

ΕΡΕΥΝΑ

  • Συμμετοχή σε ημεδαπά και αλλοδαπά ερευνητικά προγράμματα, εκπόνηση μελετών και παρουσίαση ερευνών και μελετών κοινωνικού ενδιαφέροντος.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

  • Ανταλλαγή γνώσεων με δεξαμενές σκέψης, ερευνητικούς οργανισμούς, νομικές οργανώσεις, πανεπιστήμια και ινστιτούτα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
  • Δημιουργία και καλλιέργεια δικτύων δημοσιογράφων που δεσμεύονται για την εποικοδομητική δημοσιογραφία.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ

  • Διοργάνωση ή/και παρουσίαση και συμμετοχή σε συνέδρια και ημερίδες για θέματα σχετικά με την Εποικοδομητική Δημοσιογραφία.
  • Συμμετοχή σε παραγωγές, εκπομπές και σχόλια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα εποικοδομητικής δημοσιογραφίας.
  • Εκδόσεις, συμπεριλαμβανομένων βιβλίων, περιοδικών, επιστημονικών εργασιών και οπτικοακουστικών μέσων σχετικά με την Εποικοδομητική Δημοσιογραφία.