Ελληνικό Ινστιτούτο Εποικοδομητικής Δημοσιογραφίας

ΒΙΒΛΙΑ


Μια επιλογή από μια ολοένα και αυξανόμενη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με την εποικοδομητική δημοσιογραφία και τη δημοσιογραφία που εστιάζει σε λύσεις.

Michelle Gielan (2016). Broadcasting Happiness

Hans Rosling, with Ola Rosling and Anna Rosling Rönnlund (2018). Factfulness: Ten Reasons We’re Wrong About the World–and Why Things Are Better Than You Think

Gregg Easterbrook (2018). It’s better Than It Looks.

Jackson, J. (2019). You Are What You Read

Kristina Lund Jørgensen & Jakob Risbro (2021). KONSTRUKTIV JOURNALISTIK – FRA IDÉ TIL HISTORIE (Εποικοδομητική Δημοσιογραφία – Από την Ιδέα στην Ιστορία).

McIntyre Hopkinson, K., & Dahmen, N. (Eds.). (2021). Reporting Beyond the Problem: From Civic Journalism to Solutions Journalism.

Casares, A. (2021). La hora del periodismo constructivo – El poder transformador de la información orientada al futuro y a las soluciones. (Ώρα για Εποικοδομητική Δημοσιογραφία – Η μεταμορφωτική δύναμη των πληροφοριών που προσανατολίζονται στο μέλλον και στη λύση.)

Ellen Heinrichs and Astrid Prange de Oliveira (2022). Journalismus auf der Couch (Journalism on the Couch).

Κεφάλαια από Βιβλία