Ελληνικό Ινστιτούτο Εποικοδομητικής Δημοσιογραφίας

Η Εποικοδομητική Δημοσιογραφία στοχεύει στην ανακάλυψη, την εξήγηση και τον τονισμό βαθιών δομών και μακροπρόθεσμων εξελίξεων που διαμορφώνουν δυναμικά τον κόσμο μας, παρά να καλύπτει την τρέχουσα δημοσιότητα…

Προσθέτει στην Δημοσιογραφία μία 6η ερώτηση στις γνωστές 5 (Ποιος, Τι, Που, Γιατί και Πότε): «και τώρα Τι;» Η διερεύνηση αυτού του «και τώρα Τι;» μέρους της ιστορίας αποτελεί το κεντρικό στοιχείο της αρθρογραφικής προσέγγισης του περιοδικού.

Περιλαμβάνει μορφές ενημέρωσης που είναι θετικές και εστιασμένες σε λύσεις, προσπαθώντας να δίδει απαντήσεις σε εδραιωμένα κοινωνικά προβλήματα.Η εποικοδομητική δημοσιογραφία  αναγνωρίζει ότι στον κόσμο υπάρχουν σφάλματα και ελαττώματα, αποτυχία, κατάχρηση, εκμετάλλευση. Ωστόσο υποστηρίζει ότι ταυτόχρονα υπάρχει πάντα εξέλιξη, ανάπτυξη και ευκαιρία. Με αυτό τον τρόπο ‘διευρύνει’ τον κόσμο. Διερευνά ευκαιρίες, εξετάζει διλήμματα από όλες τις πλευρές, και υποδεικνύει διορθωτικά μέτρα. Δεν παραγνωρίζει τα προβλήματα ούτε τα ευτελίζει. Αντ’ αυτού, επικεντρώνεται στο πώς αυτά τα προβλήματα μπορούν να λυθούν…

Εμφορείται από το πώς οι ειδήσεις επηρεάζουν την κουλτούρα και την συμπεριφορά.

Εφαρμόζει γνώσεις από την θετική ψυχολογία, προκειμένου να εμπλέκει και να εμψυχώνει το κοινό.

Εστιάζει σε ένα μοντέλο ευημερίας του κόσμου παρά σε ένα μοντέλο ασθένειας – για παράδειγμα, βλέποντας τους ανθρώπους ως έχοντες πλεονεκτήματα και όχι απλά ως θύματα.

Δεν αναμεταδίδει απλά το τι πηγαίνει στραβά στον κόσμο. Εργάζεται για να καταλήγει σε πιθανές λύσεις. Υιοθετεί μια προσέγγιση επίλυσης προβλημάτων, εκεί όπου τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ασχολούνται μόνο με την έκθεση των προβλημάτων που αφορούν το κοινό τους. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη το τι είναι σημαντικό και σχετικό, εξετάζει την άποψη, την προοπτική και την ερμηνεία που δίνεται στις ιστορίες.

Είναι η δημοσιογραφία που “νοιάζεται”.

Διαθέτει κριτική, αλλά με εποικοδομητική και όχι αρνητική νοοτροπία.

Είναι ανεξάρτητη.

Έχει υψηλή κοινωνική αξία.

Προάγει την διαλεκτική συζήτηση, την συνεργασία και την οικοδόμηση συναίνεσης.

Εν τέλει “δεσμεύεται για την Βελτίωση της Κατάστασης του Κόσμου”…

Υπό αυτή τη βάση, τα άρθρα μας θα στοχεύουν να αποκαλύπτουν, να εξηγούν και να τονίζουν τις βαθιές δομές και τις μακροπρόθεσμες εξελίξεις που διαμορφώνουν δυναμικά τον κόσμο μας, παρά να καλύπτουν την τρέχουσα δημοσιότητα…

Leave a comment